Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale

În 54,7% dintre școlile unde învață și elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), consilierul școlar vine doar săptămânal / ocazional, în vreme ce  44,3% beneficiază de serviciile unui consilier școlar permanent. Pentru a sprijini din punct de vedere educaţional şi social copiii din familii defavorizate socio-economic şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, din anul 2020 Salvaţi Copiii derulează mai multe programe locale, prin proiectul O şcoală pentru fiecare.

Sondajul organizației Salvați Copiii a fost realizat în perioada 1-14 noiembrie 2022 în rândul a 192 de respondenti, directori de școli și profesori. În școlile respondente, au fost identificati 1.125 de copii cu CES, în condițiile în care în aceste școli învață aproximativ 50.000 de elevi; dintre aceștia au un diagnostic medical 625, iar dintre cei diagnosticați 375 au recomandare de însoțitor. Totuși, mai puțin de jumătate, doar 125, beneficiază de însoțitor (shadow, părinte însoțitor, profesor itinerant, profesor de sprijin etc.).

Dintre școlile cuprinse în anchetă, 66,7% sunt în mediul rural, iar 33,3 % sunt în mediul urban.

Cercetarea Salvați Copiii arată că, în ceea privește:

Resursele pentru Incluziunea copiilor cu CES:

 • 169 (88%) dintre școli au consilier școlar;
 • 70 (36,5%) dintre școli beneficiază de profesor de sprijin;
 • 49 (25,5%) dintre școli beneficiază de profesor itinerant;
 • 100 de școli (52,1%) beneficiază de logoped;
 • Alte resurse în 6 școli (3,1%).

Gradul de pregătire a cadrelor didactice din școală pentru activități care necesită competențe necesare de a lucra cu copiii cu CES:

 1. 11,5% dintre respondenți consideră că sunt pregătite în foarte mare măsură;
  1. 12% dintre respondenți consideră că au competențe, dar este nevoie de mai mare implicare;
  1. 15,6% dintre respondenți consideră că sunt pregătite în mare măsură;
  1. 17.7 % preferă să nu răspundă la această întrebare;
  1. 43,2% dintre respondenți consideră că au competențe minime.

Adaptările spațiului fizic pentru persoane cu dizabilități:

 • 135 (70,3%) de școli au rampă de acces;
 • O școală (0,5%) are lift pentru scaun rulant;
 • 10 (5,2%) dintre școli au toalete adaptate pentru persoane cu dizabilități;
 • 12 (6,3%) Altele;
 • 52 (27,1%) Spațiul fizic nu este adaptat în niciun fel.

În România, elevii cu cerințe educative speciale (CES) și/sau cu dizabilități sunt cuprinși în învățământul special și, o parte dintre ei, în învățământul de masă:

 • Aceștia se regăsesc la toate nivelurile de educație și reprezintă 1,8% din populația școlară cuprinsă în învățământul de masă (53,2 mii de elevi).
 • Distribuția pe categorii este următoarea: 43.063 de elevi cu CES; 9.268 de elevi cu certificat de handicap; 46 de elevi școlarizați în spital; 828 de elevi școlarizați la domiciliu.
 • Numărul elevilor cu CES și/sau dizabilități incluși în învățământul de masă diferă de la un nivel de educație/rută de formare la alta. Astfel, efectivele din învățământul primar sunt relativ similare cu cele din învățământul gimnazial. Însă, la nivelul învățământului secundar superior (liceu și școală profesională) efectivele scad la aproape jumătate, fapt care atrage atenția asupra reducerii caracterului incluziv al învățământului de masă odată cu trecerea la nivelurile superioare de educație.

Obiectivul proiectului este să contribuie la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și specialiștilor din educație și servicii sociale.

ALTE INFORMAȚII: Liliana Bibac-Moșneguțu, manager program, e-mail: liliana.bibac@salvaticopiii.ro, tel. 0741 933 599

Sursă imagine: fototeca Salvați Copiii

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s