CSEI Orizont: Pentru o planetă curată și de viitor

Activitatea Educația,  premisă pentru o planetă curată și de viitor s-a derulat, în data de 16 noiembrie 2022, în contextul  programului Săptămâna Educației Globale,  un proiect al Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei, implementat în colaborare cu partenerii care sunt membri ai Rețelei globale de educație. Ministerul Educației și Cercetării România este unul dintre acești membri.

Grupul-țintă a fost format din elevii din clasele a V-a A și a VII-a A de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont – Oradea. Obiectivele și competențele dobândite au urmărit achiziția de cunoștințe despre populația Pământului – opt miliarde de oameni; enunțarea legăturii între populație și resursele planetei; susținerea legăturii dintre educație și dezvoltarea durabilă și sustenabilă a comunităților umane pe planeta gazdă.

Elevilor le-a fost prezentată știrea conform căreia s-a născut  cetățeanul cu numărul 8 miliarde, în numai 12 ani  populația pământului a crescut cu un miliard. A fost urmărit un material de pe TVR care semnala în 15 noiembrie atingerea pragului de 8 miliarde populația lumii.

S-au purtat discuții despre ce  reprezintă un miliard de oameni. În urmă cu 200 de ani erau pe planetă exact un miliard de oameni.

Următoarea provocare a fost discuția cu privire la cunoștințele elevilor despre resursele planetei; astfel, s-a vorbit despre resursele de hrană, apă, combustibili, aer ale planetei și consumarea iresponsabilă a acestora. Există o legătură indisolubilă între resurse și numărul de oameni, astfel avem nevoie de tot mai multe resurse.

Este necesar  ca oamenii să găsească surse alternative de hrană, de energie  care să permită planetei o exploatare mai ușoară/sustenabilă. Acest efort ar trebui făcut de fiecare dintre noi.

Acțiunile de conștientizare a  acestei situații, de necesitatea păstrării  resurselor, de păstrare a planetei cât mai curate  sunt realizate prin efortul comun al celor 8 miliarde de oameni.

Educația ocupă un loc important în acest sens.

În cadrul aceluiași context educațional, în urma acestei activități, elevii celor două clase au fost invitați să participe la activitatea Să protejăm natura! Activitatea a fost derulată în sala Comenius a Centrului școlar de Educație Incluzivă Orizont – Oradea cu următoarele obiective și competențe de dobândit: definirea poluării și a activităților poluante; dobândirea cunoștințelor despre efectele poluării asupra planetei și asupra fiecărui individ; formarea deprinderilor de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării.

Activitatea a debutat cu o scurtă dezbatere despre  noțiunea de poluare a aerului, a apei, a solului. De asemenea, elevii au denumit elementele poluante pentru aer, apă, sol.

Elevii au vizionat, în continuare, un scurt filmuleț, pe tabla smart, cu tematica dată Poluarea pe înțelesul copiilor:

După vizionarea filmului, elevii au sumarizat informațiile/ elementele furnizate de filmuleț: mediul înconjurător; poluarea aerului, apei, și solului, afectarea animalelor, defrișarea pădurilor.

Elevii au fost solicitați să răspundă la întrebarea: Cum putem proteja mediul?  Elevii au dat exemple de comportamente  responsabile față de mediu.

Elevii au fost provocați să povestească cum protejează ei, personal, mediul.  Au fost  prezentate scurte experiențe obiective ale acestora și au fost încurajați să păstreze aceste comportamente și să le împărtășească și altora.

S-a propus elevilor să vizioneze efectele dezastruoase ale încălzirii globale ca efect al poluării, acestea fiind  punctual.

 În final, elevii au generat soluții pentru a păstra planetă cât mai curată și a limita efectele poluării.

Una dintre aceste soluții fiind colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. De asemenea, elevii au indicat și folosirea mijloacelor și suporturilor magnetice și electronice cu scopul de a reduce tăierea pădurilor.

Este rolul fiecărui individ de pe acest Pământ să protejeze natura, mediul înconjurător pentru o viață sănătoasă pe o planetă curată și de viitor.

prof. ADINA CĂRĂDAN

prof. MARIA TOCUȚ

CSEI Orizont – Oradea

Sursă imagini: fototeca CSEI Orizont

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s