Educaţia pentru schimbările climatice are programă oficială

În 23 martie, Ministerul Educaţiei a anunţat că a fost aprobată programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie pentru schimbările climatice, de interes pentru elevii din gimnaziu.

Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie pentru schimbările climatice se adresează elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a. Este o certitudine faptul că schimbările climatice sunt consecinţa comportamentului nostru, se spune în comunicatul ministerului. Copiii au nevoie să înţeleagă cauzele, impactul acestor schimbări şi să cunoască soluţii pentru combaterea lor.

Potrivit Ministerului Educaţiei, la elaborarea programei au fost avute în vedere rapoartele privind schimbările climatice şi dezvoltarea durabilă. Aceste schimbări constituie una dintre marile ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic. Încălzirea sistemului climatic este fără echivoc, susține Grupul interguvernamental de experţi privind schimbările climatice. Observaţiile indică creşteri ale temperaturilor medii globale ale apei şi ale oceanului, o topire extinsă a zăpezii şi gheţii şi creşterea globală medie a nivelului mării. Este foarte probabil ca, în mare parte, încălzirea să poată fi pusă pe seama emisiilor de gaze

„Elevii vor dobândi la clasă competenţe precum identificarea unor fenomene şi a unor procese privind schimbările climatice, descrierea unor fenomene întâlnite în natură, formularea unor ipoteze cu privire la cauzele schimbărilor climatice”, se precizează în comunicatul Ministerului Educației. Totodată, competenţele dobândite vor putea fi aplicate în timpul activităţilor organizate în cadrul programului naţional Săptămâna Verde.

Free stock picture

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s