Sute de participanți la un concurs interjudețean de ecologie

Vineri, 28 aprilie 2023, Palatul Copiilor din Oradea a fost gazda Festivalului Interjudețean Poienița veseliei, organizat de către Grădinița cu Program Prelungit Nr. 50, Oradea. Festivalul a reunit 215 preșcolari și elevi din oraș și judeţ, în 22 de momente artistice pline de originalitate și creativitate.

Pe scena festivalului au urcat preșcolari și elevi din următoarele unităţi de învăţământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 50 – GPP Nr. 44, Oradea, grupele Mare A, B, C – coordonați de d-nele Todoca Ana, Gavra Mihaela, Zerghe Felicia, Nemeș Florica, Caciora Lucia, Toia Viorica, director prof. Pițigoi Paula Georgiana; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 50 – GPP Nr. 27, Oradea, grupa Mare A, coordonați de d-nele Bodea Aurelia și Mihuț Ioana; Școla Gimnazială ,,Oltea Doamna”, Oradea, clasa a II-a, coordonați de d-na Vidican Cristiana, director prof. Musca Florina; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 46, Oradea, grupa Mică, coordonați de d-nele Klein Andreia Denisa, Vedinaș Mioara Dalia, director prof. Ștef Rodica; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 46, Oradea, grupa Mijlocie, coordonați de d-nele Flore Adina Alexandra, Szitko Klara; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 46, Oradea, grupa Mare, coordonați de d-nele Cîrț Ursuț Nicoleta, Marincaș Andreea, Gîrba Kinga, Lipai Lavinia; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 53 – GPP Nr. 20, Oradea, grupa Mijlocie, coordonați de d-nele Lucuș Crina, Șchiopu Carmen, director Prof. Șulea Andrada; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 50, Oradea, grupa Mijlocie coordonați de d-nele Hurubă Laura, Mohuț Crina; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Aleșd, grupa Mijlocie, coordonați de d-nele Pipa Daniela, Gherle Ramona Prof. Simionaș Fejes Monika; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Tărian, preșcolarul Durgheu Evelin coordonat de d-na Crăciun Anița, director prof. Peter Dan; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 53 – GPP Nr. 14, Oradea, preșcolari din grupele mijlocie și mare, coordonați de d-nele Cheregi Georgeta și Gug Claudia; Liceul Ortodox ,,Ep. Roman Ciorogariu” – GPP Nr. 23, Oradea, preșcolarii Bărdaș Cezara și Pantea Sara, coordonați de d-nele Rus Cristina, Puie Camelia, Prof. Canto Oprescu Dana, Pr. Prof. Rus Radu; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 52, Oradea, grupa Mijlocie, coordonați de d-nele Hus Ramona, Ardelean Lia, director Prof. Sala Ioana; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 54, Oradea, grupa Mijlocie, coordonați de d-na Urdea Simona Laura, director Prof. Pele Mihaela Ana; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 54, Oradea, grupa Mijlocie, coordonați de d-na Chiș Teodora; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 54 – GPP Nr. 42, Oradea, grupa Mare, coordonați de d-nele Holonec Mădălina și Jurcuț Ligia; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 54 – GPP Nr. 42, Oradea, grupa Mare, coordonați de d-nele Popa Diana și Antal Dorina; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 54, Oradea, grupa Mare, coordonați de d-nele Constantinescu Laura, Moisi Ana; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 52, Oradea, grupa Mare, coordonați de d-nele Ardelean Raluca, Costea Anca; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 52, Oradea, grup Mare, coordonați de d-na Sala Ioana: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 52, Oradea, grupa Mare, coordonați de d-nele Popa Claudia, Matei Ioana; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 52, Oradea, grupa Mare, coordonați de d-nele Juhasz Katalin, Dimeny Eva.

Juriul a fost format din doamna inspector școlar pentru educație timpurie, prof. dr. Bara Georgeta, doamna inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, prof. Dume Carmen; doamna Prof. Pițigoi Paula Georgiana, director Grădinița cu Program Prelungit Nr. 50, Oradea, doamna Kovacs Anca, profesor coordonator al cercului de Dans Contemporan/ modern de la Palatul Copiilor, Oradea, doamna prof. Bodea Aurelia, din partea Consiliului de Administrație al GPP nr. 50.

S-a acordat un număr de 14 premii I, 4 premii II și 4 premii III. Indiferent de premiul obţinut considerăm că toţi participanții sunt câștigători deoarece au reuşit să facă spectacol și să atragă aplauzele publicului.

În organizarea și buna desfăşurare a Festivalului s-au implicat: prof. Pițigoi Paula Georgiana, director al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 50, Oradea, prof. Marcu Marius, director al Palatului Copiilor Oradea, prof. Gavra Mihaela, coordonator proiect; prof. Copăcean Dorina, prof. Popa Cristina, prof. Puiu AnaMaria, prof. Toia Viorica, prof. Todoca Ana, prof. Sabău Janina, prof. Budai Alexandra, prof. Șipoș Natalia.

Festivalul s-a desfăşurat în cadrul Concursului interjudețean de ecologie Pădurea Planeta animalelor, ediția a III-a, cuprins în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene, poziția 256, aprilie 2023. Scopul concursului a fost de promovare şi educare a unei atitudini pozitive a copiilor, încă de la vârsta preşcolară, faţă de mediul înconjurător prin dezvoltarea capacităţilor lor de cunoaştere şi înţelegere a acestuia și de formare a unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului. Am dorit ca prin activitățile desfășurate copiii să se familiarizeze cu aspecte legate de viaţa pădurilor și să-și însușească norme de comportament ecologic specific pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individului şi mediul în care trăieşte. Concursul s-a adresat preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și special din judeţ și din țară.

S-au înscris în concurs cu creații artistico-plastice și literare un număr de 398 preșcolari și școlari din 27 de județe: Argeș, Timiș, Covasna, Bistrița-Năsăud, Galați, Ilfov, Buzău, Constanța, București, Brăila, Prahova, Dâmbovița, Mureș, Neamț, Olt, Cluj, Tulcea, Iași, Arad, Satu Mare, Sălaj, Alba, Gorj, Giurgiu, Vrancea, Brașov. S-a acordat un număr de 67 premii I, 56 premii II, 62 premii III, 64 – mențiuni și 149 diplome de participare.

„Un nou mod de gândire e necesar, dacă oamenii vor să supraviețuiască”, spunea Albert Einstein, deci consider că transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate faţă de mediul ambiant, formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de a proteja mediul, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologic, îngrijirea colţului viu din clasă sau grădiniţă, participarea activă la acţiuni de ocrotire, conservare a naturii, a mediului înconjurător sunt obiective prioritare ce trebuie implementate pe tot parcursul procesului instructiv-educativ din grădiniţă.

prof. MIHAELA GAVRA,

coordonator proiect, Grădinița nr. 50

Sursă imagini: fototeca GPP nr. 50

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s